Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Älvegården m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Älvegården m fl 1139 16,9% 62,6% 14,0% 6,5% 6,7% 49,3% 50,7% 0,3% 1,5%
Summa 1139 16,9% 62,6% 14,0% 6,5% 6,7% 49,3% 50,7% 0,3% 1,5%

http://www.val.se