Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Biskopsgården, S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Biskopsgården, S 1131 21,8% 32,5% 21,9% 23,8% 6,3% 49,5% 50,5% 1,1% 3,2%
Summa 1131 21,8% 32,5% 21,9% 23,8% 6,3% 49,5% 50,5% 1,1% 3,2%

http://www.val.se