Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Treröset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Treröset 1357 33,2% 38,1% 20,2% 8,5% 10,2% 48,3% 51,7% 1,5% 4,3%
Summa 1357 33,2% 38,1% 20,2% 8,5% 10,2% 48,3% 51,7% 1,5% 4,3%

http://www.val.se