Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Vårväderstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Vårväderstorget 1627 22,2% 30,6% 20,0% 27,2% 4,4% 49,8% 50,2% 1,2% 9,0%
Summa 1627 22,2% 30,6% 20,0% 27,2% 4,4% 49,8% 50,2% 1,2% 9,0%

http://www.val.se