Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Väderlekstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Väderlekstorget 943 34,4% 42,5% 13,7% 9,4% 6,5% 52,0% 48,0% 0,8% 6,2%
Summa 943 34,4% 42,5% 13,7% 9,4% 6,5% 52,0% 48,0% 0,8% 6,2%

http://www.val.se