Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Jättesten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Jättesten 1688 18,0% 30,8% 20,8% 30,4% 5,6% 49,8% 50,2% 1,4% 3,1%
Summa 1688 18,0% 30,8% 20,8% 30,4% 5,6% 49,8% 50,2% 1,4% 3,1%

http://www.val.se