Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Hisingen, Svartedalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Svartedalen 1422 29,0% 31,9% 18,4% 20,7% 8,9% 47,3% 52,7% 0,7% 1,9%
Summa 1422 29,0% 31,9% 18,4% 20,7% 8,9% 47,3% 52,7% 0,7% 1,9%

http://www.val.se