Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadshuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadshuset 1546 27,4% 29,7% 17,9% 25,0% 6,9% 47,7% 52,3% 0,8% 9,4%
Summa 1546 27,4% 29,7% 17,9% 25,0% 6,9% 47,7% 52,3% 0,8% 9,4%

http://www.val.se