Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fässberg Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fässberg Östra 1058 20,5% 31,9% 23,9% 23,7% 8,9% 48,4% 51,6% 1,0% 2,2%
Summa 1058 20,5% 31,9% 23,9% 23,7% 8,9% 48,4% 51,6% 1,0% 2,2%

http://www.val.se