Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fässberg Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fässberg Västra 1259 18,8% 31,5% 22,8% 26,9% 5,7% 47,5% 52,5% 1,1% 2,6%
Summa 1259 18,8% 31,5% 22,8% 26,9% 5,7% 47,5% 52,5% 1,1% 2,6%

http://www.val.se