Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västerberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västerberg 1129 28,2% 36,3% 20,2% 15,3% 8,0% 48,5% 51,5% 0,6% 2,6%
Summa 1129 28,2% 36,3% 20,2% 15,3% 8,0% 48,5% 51,5% 0,6% 2,6%

http://www.val.se