Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åby Östra 906 28,3% 35,8% 18,8% 17,2% 8,7% 50,8% 49,2% 1,0% 1,2%
Summa 906 28,3% 35,8% 18,8% 17,2% 8,7% 50,8% 49,2% 1,0% 1,2%

http://www.val.se