Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörgården Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörgården Östra 1296 23,6% 29,1% 26,1% 21,2% 8,5% 50,8% 49,2% 0,7% 2,0%
Summa 1296 23,6% 29,1% 26,1% 21,2% 8,5% 50,8% 49,2% 0,7% 2,0%

http://www.val.se