Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sörgården Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sörgården Västra 1232 36,0% 33,4% 17,5% 13,2% 8,1% 50,4% 49,6% 0,7% 3,8%
Summa 1232 36,0% 33,4% 17,5% 13,2% 8,1% 50,4% 49,6% 0,7% 3,8%

http://www.val.se