Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Balltorp Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp Östra 928 19,0% 39,8% 22,7% 18,5% 8,5% 50,2% 49,8% 0,3% 1,9%
Summa 928 19,0% 39,8% 22,7% 18,5% 8,5% 50,2% 49,8% 0,3% 1,9%

http://www.val.se