Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eklanda Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eklanda Östra 1096 8,2% 71,4% 11,4% 8,9% 5,0% 48,2% 51,8% 0,9% 0,8%
Summa 1096 8,2% 71,4% 11,4% 8,9% 5,0% 48,2% 51,8% 0,9% 0,8%

http://www.val.se