Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brattås Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås Norra 1374 27,5% 30,0% 20,5% 22,0% 10,0% 48,8% 51,2% 0,8% 3,3%
Summa 1374 27,5% 30,0% 20,5% 22,0% 10,0% 48,8% 51,2% 0,8% 3,3%

http://www.val.se