Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brattås Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås Södra 1332 14,3% 35,4% 27,9% 22,3% 8,3% 50,5% 49,5% 0,2% 1,4%
Summa 1332 14,3% 35,4% 27,9% 22,3% 8,3% 50,5% 49,5% 0,2% 1,4%

http://www.val.se