Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen Södra 1025 16,4% 41,6% 21,9% 20,2% 8,2% 51,0% 49,0% 0,2% 2,0%
Summa 1025 16,4% 41,6% 21,9% 20,2% 8,2% 51,0% 49,0% 0,2% 2,0%

http://www.val.se