Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skånhälla Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skånhälla Västra 1057 12,2% 43,0% 26,8% 18,1% 6,9% 53,2% 46,8% 0,6% 3,0%
Summa 1057 12,2% 43,0% 26,8% 18,1% 6,9% 53,2% 46,8% 0,6% 3,0%

http://www.val.se