Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Almås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1261 21,3% 37,7% 24,1% 16,9% 9,8% 50,4% 49,6% 0,4% 1,9%
Summa 1261 21,3% 37,7% 24,1% 16,9% 9,8% 50,4% 49,6% 0,4% 1,9%

http://www.val.se