Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rävekärr Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rävekärr Norra 1080 12,6% 38,1% 24,4% 24,9% 7,8% 49,8% 50,2% 0,8% 2,0%
Summa 1080 12,6% 38,1% 24,4% 24,9% 7,8% 49,8% 50,2% 0,8% 2,0%

http://www.val.se