Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rävekärr Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rävekärr Södra 1176 20,7% 36,8% 22,8% 19,6% 9,1% 50,8% 49,2% 0,1% 2,6%
Summa 1176 20,7% 36,8% 22,8% 19,6% 9,1% 50,8% 49,2% 0,1% 2,6%

http://www.val.se