Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Komarken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken Ö 898 28,5% 27,1% 18,9% 25,5% 10,0% 48,1% 51,9% 0,9% 1,3%
Summa 898 28,5% 27,1% 18,9% 25,5% 10,0% 48,1% 51,9% 0,9% 1,3%

http://www.val.se