Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1193 19,7% 22,8% 20,8% 36,7% 7,0% 46,6% 53,4% 0,5% 3,1%
Summa 1193 19,7% 22,8% 20,8% 36,7% 7,0% 46,6% 53,4% 0,5% 3,1%

http://www.val.se