Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fridhem-Tveten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem-Tveten 1463 19,3% 26,9% 21,0% 32,9% 8,5% 45,7% 54,3% 0,3% 1,2%
Summa 1463 19,3% 26,9% 21,0% 32,9% 8,5% 45,7% 54,3% 0,3% 1,2%

http://www.val.se