Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr 872 17,4% 23,5% 22,2% 36,8% 8,6% 48,9% 51,1% 0,8% 0,9%
Summa 872 17,4% 23,5% 22,2% 36,8% 8,6% 48,9% 51,1% 0,8% 0,9%

http://www.val.se