Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marstrand 1183 10,4% 23,8% 27,6% 38,2% 5,7% 48,9% 51,1% 0,5% 4,6%
Summa 1183 10,4% 23,8% 27,6% 38,2% 5,7% 48,9% 51,1% 0,5% 4,6%

http://www.val.se