Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kovikshamn-Glose

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kovikshamn-Glose 1292 13,0% 32,0% 28,5% 26,5% 7,7% 52,6% 47,4% 0,2% 1,1%
Summa 1292 13,0% 32,0% 28,5% 26,5% 7,7% 52,6% 47,4% 0,2% 1,1%

http://www.val.se