Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tega-Vena-Ulvesund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tega-Vena-Ulvesund 1425 15,2% 36,1% 25,8% 22,9% 8,5% 50,9% 49,1% 0,6% 1,7%
Summa 1425 15,2% 36,1% 25,8% 22,9% 8,5% 50,9% 49,1% 0,6% 1,7%

http://www.val.se