Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ytterby C-Kastellegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ytterby C-Kastellegården 1334 17,1% 27,0% 18,3% 37,6% 6,5% 46,4% 53,6% 0,3% 1,3%
Summa 1334 17,1% 27,0% 18,3% 37,6% 6,5% 46,4% 53,6% 0,3% 1,3%

http://www.val.se