Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sparrås-Tornhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sparrås-Tornhaga 1372 21,8% 44,4% 18,3% 15,5% 10,2% 49,6% 50,4% 0,4% 1,2%
Summa 1372 21,8% 44,4% 18,3% 15,5% 10,2% 49,6% 50,4% 0,4% 1,2%

http://www.val.se