Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solberg-Duvesjön-Norrmannebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solberg-Duvesjön-Norrmannebo 1154 16,9% 37,3% 27,6% 18,1% 8,0% 53,1% 46,9% 0,6% 0,9%
Summa 1154 16,9% 37,3% 27,6% 18,1% 8,0% 53,1% 46,9% 0,6% 0,9%

http://www.val.se