Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Diseröd-Dösebacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Diseröd-Dösebacka 1224 15,0% 38,4% 20,6% 26,1% 7,9% 50,3% 49,7% 0,6% 1,1%
Summa 1224 15,0% 38,4% 20,6% 26,1% 7,9% 50,3% 49,7% 0,6% 1,1%

http://www.val.se