Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kode

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kode 1114 15,3% 34,0% 22,8% 27,9% 7,6% 48,5% 51,5% 0,4% 0,8%
Summa 1114 15,3% 34,0% 22,8% 27,9% 7,6% 48,5% 51,5% 0,4% 0,8%

http://www.val.se