Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lysekil Kyrkvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Kyrkvik 1353 14,0% 18,8% 22,1% 45,1% 6,0% 47,0% 53,0% 0,1% 3,3%
Summa 1353 14,0% 18,8% 22,1% 45,1% 6,0% 47,0% 53,0% 0,1% 3,3%

http://www.val.se