Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lysekil Bansvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Bansvik 933 21,8% 23,0% 28,7% 26,5% 10,1% 47,6% 52,4% 0,8% 3,0%
Summa 933 21,8% 23,0% 28,7% 26,5% 10,1% 47,6% 52,4% 0,8% 3,0%

http://www.val.se