Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skaftö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skaftö 1288 7,5% 18,2% 30,5% 43,8% 3,6% 49,9% 50,1% 0,5% 4,0%
Summa 1288 7,5% 18,2% 30,5% 43,8% 3,6% 49,9% 50,1% 0,5% 4,0%

http://www.val.se