Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken 1375 18,3% 30,0% 23,8% 27,9% 7,8% 51,1% 48,9% 0,6% 3,5%
Summa 1375 18,3% 30,0% 23,8% 27,9% 7,8% 51,1% 48,9% 0,6% 3,5%

http://www.val.se