Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla-Österberget-Tureborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla-Österberget-Tureborg 1395 35,8% 28,5% 18,1% 17,6% 12,8% 49,2% 50,8% 0,2% 2,0%
Summa 1395 35,8% 28,5% 18,1% 17,6% 12,8% 49,2% 50,8% 0,2% 2,0%

http://www.val.se