Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet 1370 17,2% 34,9% 21,8% 26,2% 7,9% 49,1% 50,9% 0,4% 0,8%
Summa 1370 17,2% 34,9% 21,8% 26,2% 7,9% 49,1% 50,9% 0,4% 0,8%

http://www.val.se