Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården 1697 25,2% 21,7% 22,4% 30,7% 8,8% 45,2% 54,8% 0,2% 1,6%
Summa 1697 25,2% 21,7% 22,4% 30,7% 8,8% 45,2% 54,8% 0,2% 1,6%

http://www.val.se