Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde 1310 20,6% 20,5% 20,5% 38,4% 7,5% 43,9% 56,1% 0,2% 1,3%
Summa 1310 20,6% 20,5% 20,5% 38,4% 7,5% 43,9% 56,1% 0,2% 1,3%

http://www.val.se