Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungskile-Hälle-Skafteröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungskile-Hälle-Skafteröd 1044 14,5% 32,4% 21,9% 31,2% 7,0% 48,1% 51,9% 0,4% 1,6%
Summa 1044 14,5% 32,4% 21,9% 31,2% 7,0% 48,1% 51,9% 0,4% 1,6%

http://www.val.se