Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lyckorna-Grinneröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lyckorna-Grinneröd 1295 14,9% 28,8% 27,2% 29,1% 7,7% 50,6% 49,4% 0,5% 1,6%
Summa 1295 14,9% 28,8% 27,2% 29,1% 7,7% 50,6% 49,4% 0,5% 1,6%

http://www.val.se