Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Forshälla väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forshälla väst 1788 14,1% 32,6% 30,1% 23,2% 7,0% 51,1% 48,9% 0,6% 1,3%
Summa 1788 14,1% 32,6% 30,1% 23,2% 7,0% 51,1% 48,9% 0,6% 1,3%

http://www.val.se