Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bokenäs-Dragsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bokenäs-Dragsmark 1291 13,7% 26,1% 29,4% 30,8% 5,7% 51,5% 48,5% 0,5% 1,2%
Summa 1291 13,7% 26,1% 29,4% 30,8% 5,7% 51,5% 48,5% 0,5% 1,2%

http://www.val.se