Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrestad-Utby-Lanesund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Herrestad-Utby-Lanesund 1118 12,9% 32,3% 32,0% 22,8% 7,4% 49,8% 50,2% 0,2% 1,1%
Summa 1118 12,9% 32,3% 32,0% 22,8% 7,4% 49,8% 50,2% 0,2% 1,1%

http://www.val.se