Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäve-Unneröd-Ramneröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve-Unneröd-Ramneröd 1872 20,5% 24,5% 22,0% 33,1% 7,7% 47,2% 52,8% 0,2% 2,8%
Summa 1872 20,5% 24,5% 22,0% 33,1% 7,7% 47,2% 52,8% 0,2% 2,8%

http://www.val.se