Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäve-Karlsruhe-Elseberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve-Karlsruhe-Elseberg 1307 23,3% 36,0% 23,9% 16,8% 9,0% 48,5% 51,5% 0,2% 1,8%
Summa 1307 23,3% 36,0% 23,9% 16,8% 9,0% 48,5% 51,5% 0,2% 1,8%

http://www.val.se